Events

Townhall bersama Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar: SAIS-Perancangan Aktiviti dan Prosedur Pelajar

 

Program ini diadakan bagi tujuan perbincangan di antara Timbalan Dekan (HEP) bersama Pensyarah FPP berkenaan pelaksanaan program aktiviti pelajar FPP. Program ini juga akan menyentuh prosedur yang perlu dilakukan oleh pensyarah didalam membantu pelajar menjalankan aktiviti. 
 
Butiran program:
 
Nama: Townhall Bersama Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) FPP
Tarikh: 25 Mac 2021 (Khamis)
Masa: 9.00 pagi hingga 11.00 pagi
Platform: Google meet
Peserta: Pensyarah FPP
 
*Jam latihan akan diberikan

Contact Us

Faculty of Business and Management
42300 UiTM Cawangan Selangor
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

fbm@uitm.edu.my 

Tel: +603-3258 7045 (Administration), +603-3258 7042 (Academic), +603-3258 5028 (Student Affairs)
Fax: +603-3258 7000, 7111 & 7211 

   

© COPYRIGHT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2020.

Disclaimer & Copyright | Privacy Statement | ICT Security Policy