Events

Townhall bersama Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar: SAIS-Perancangan Aktiviti dan Prosedur Pelajar

 

Program ini diadakan bagi tujuan perbincangan di antara Timbalan Dekan (HEP) bersama Pensyarah FPP berkenaan pelaksanaan program aktiviti pelajar FPP. Program ini juga akan menyentuh prosedur yang perlu dilakukan oleh pensyarah didalam membantu pelajar menjalankan aktiviti. 
 
Butiran program:
 
Nama: Townhall Bersama Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar) FPP
Tarikh: 25 Mac 2021 (Khamis)
Masa: 9.00 pagi hingga 11.00 pagi
Platform: Google meet
Peserta: Pensyarah FPP
 
*Jam latihan akan diberikan

© COPYRIGHT FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 2022.

Disclaimer & Copyright | Privacy Statement | ICT Security Policy