Contact

Profile

Profile:

PETA UiTM PUNCAK ALAM
(UiTM Campus Puncak Alam Map)

LOKASI OPERASI FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN
Faculty of Business and Management Operations Location

BLOK/BLOCK ARAS/LEVEL NAMA RUANG/NAME OF SPACE
FPP 1 (BLOK PFI2)

1

1. Pejabat Pentadbiran Akademik/Academic Affairs Office

Pejabat Ketua Pusat Pengajian (KPP)/Heads of Centres Office

 • 21A 02 017/0 - 21A 02 020/0

Pejabat Koordinator Kursus (KK)/Course Coordinators Office

 • 21A 01 007/0 - 21A 01 016/0

Bilik Mesyuarat Akademik/Academic Meeting Room
Bilik Transit Pensyarah/Lecturers Transit Room - 21B 01 001/0
Bilik Komputer Pelajar/Students Computer Room - 21B 01 002/0
Bilik Rehat Staf/Staff Lounge - 21B 01 004/0
Bilik Penolong Jurutera/Asisstant Engineer Room - 21B 01 005/0
Dewan Kuliah DK100 Pengurusan (DK 2)/Lecturer Theater - 21B 02 006/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

2

2. Pejabat Pentadbiran Fakulti/Faculty Administration Office

 • Pejabat Dekan/Deanery - 21A 02 023/0
 • Timbalan Dekan Akademik/Deputy Dean (Academic) - 21A 02 021/0
 • Timbalan Dekan PJI/Deputy Dean (ICAN) - 21A 02 008/0
 • Timbalan Pendaftar/Deputy Registrar - 21A 02 008/0
 • Koordinator Peperiksaan/Examination Coordinator - 21A 02 08/0
 • Koordinator Diploma & Intersesi/Diploma & Intersession Coordinator - 21A 02 008/0
 • Pejabat Pentadbiran Am/Administration Office - 21A 02 006/0
 • Pejabat Perancangan Strategik & Komunikasi Korporat/Startegic Planning & Corporate Communication Office - 21A 02 007/0
 • Bilik Mesyuarat Dekan/Dean's Meeting Room - 21A 02 006/0
 • Bilik Mini Mesyuarat/Mini Meeting Room - 21A 02 006/0
 • Pusat Sumber Rujukan/Resource Centre - 21A 02 006/0
 • Bilik Gerakan Peperiksaan/Examination Operating Room - 21A 02 006/0

3. Dewan Kuliah/Lecturer Hall

 • DK200 Pengurusan/Management (DK 1) - 21B 02 010/0
 • DK100 Perniagaan/Management (DK 3) - 21B 02 008/0

Behavioral Lab - 21B 001/0
Management Training Lab 2 - 21B 02 002/0
Management Training Lab 3 - 21B 02 004/0
Focus Discussion Lab - 21B 02 005/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

3

4. Bilik TEC & Bilik Tutorial/TEC Room & Tutorial Room

Bilik TEC/TEC Room

 • FBM TEC 1 (03-008),FBM TEC 2 (03-010),FBM TEC 3 (03-014),FBM TEC 4 (03-015), FBM TEC 5 (03-017),FBM TEC 6 (03-018),FBM TEC 7 (03-019),FBM TEC 8(03-020)

Bilik Tutorial/Tutorial Room

 • FBM BT 1 (03-011),FBM BT 2 (03-010),FBM BT 3 (03-009),FBM BT 4 (03-007A),FBM BT 5 (03-006),FBM BT 6 (03-005),FBM BT 7 (03-004),FBM BT 8 (03-003),FBM BT 9 (03-007),FBM BT 10 (03-021)

Bilik Ilmuan - 21B 03 001/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

4

5. Bilik Pensyarah/Lecturers Room

 • Bidang (Field) - FIN, INS,ISB, OM, TPT, HRM, IB,OHA, OEM, MGT - (04 002A) - (04-065A)

Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

5 - 7

6. Bilik Pensyarah/Lecturers Room

 • Bidang (Field) - FIN, INS, ISB, OM, TPT, HRM, IB, OHA, OEM, MGT - (05-002A) - (07-076A)

Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

FPP2 (FSK6)

1

Pusat Perniagaan/Business Centre - 01 028/0
Bilik SMF/SMF Room -
01 029/0
UPP -
01 031/0
Bilik Mesyuarat Utama/Main Meeting Room - 01 032/0
Bilik Gerakan Peperiksaan/Examination Operating Room - 01 038/0
Ruang Rehat Pelajar/Student Lounge - 01 040/0
Surau Lelaki/Male Prayer Room - 01 020/0
Surau Wanita/Female Prayer Room - 01 018/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

2

Dewan Peperiksaan 2/Examination Hall 2 - 02 016/0
Bilik Sakit/Sick Bay - 02 015/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

Dewan Peperiksaan 4/Examination Hall 4 - 03 016/0
Bilik Sakit/Sick Bay - 03 015/0
Tandas Lelaki, Wanita dan OKU/Male, Female and Disable Washroom

 

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 04 023/0, 04 024/0, 04 033/0, 04 034/0
 

5

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 05 023/0, 05 024/0, 05 025/0, 05 027/0, 05 028/0, 05 034/0, 05 035/0, 05 036/0, 05 037/0, 05 038/0
 

6

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 06 032/0, 06 033/0, 06 034/0, 06 036/0, 06 037/0, 06 043/0, 06 044/0, 06 045/0, 06 046/0, 06 047/0

Surau Lelaki/Male Prayer Room - 06 012/0
Surau Wanita/Female Prayer Room - 06 009/0

 

7

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 07 027/0, 07 034/0, 07 035/0

Makmal Komputer/Computer Lab - 07 033/0
Research Management Unit (RMU) - 07 023/0
Economic Resource Centre (ERC) - 07 024/0
Bilik Rehat Staf/Staff Lounge - 07 026/0

 

8

Mini Auditorium/Mini Auditorium - 08 019/0

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 08 027/0, 08 028/0

Bilik PhD/PhD Room - 08 029/0

 

9

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 09 023/0, 09 024/0, 09 033/0, 09 034/0

Makmal Komputer/Computer Lab

 • 09 032/0, 09 025/0

 

10

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 10 023/0, 10 024/0, 10 033/0, 10 034/0

Makmal Komputer/Computer Lab

 • 10 025/0, 10 032/0

 

11

Bilik Tutorial Sayap Kiri/Tutorial Rooms Left Wing

 • 11 005/0, 11 012/0, 11 011/0, 11 013/0, 11 014/0

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 11 023/0, 11 024/0, 11 033/0, 11 034/0

Makmal Komputer/Computer Lab

 • 11 025/0, 11 032/0

 

12

Bilik Tutorial Sayap Kiri/Tutorial Rooms Left Wing

 • 12 001/0, 12 002/0, 12 003/0, 12 004/0, 12 005/0, 12 011/0, 12 012/0, 12 013/0, 12 014/0, 12 016/0

Bilik Kuliah/Lecture Rooms

 • 12 023/0, 12 024/0, 12 033/0, 12 034/0

Makmal Komputer/Computer Lab

 • 12 025/0, 12 032/0

 

13-15

7. Bilik Pensyarah/Lecturers Room

Bidang (Field) - OSM,ECO,OCS,MGT,MKT,RETAIL - (13-51) - (15-091)

 

16

8. Pejabat Pentadbiran HEP & Latihan Industri/Students Affairs and Industrial Training Office

 • Pejabat Timbalan Dekan HEP & Sumber/Deputy Dean (Student Affairs & Resources) - 16 a36/0
 • Pejabat Koordinator LI/Industrial Training Coordinator's Office - 16 037/0
 • Pejabat Am HEP/Students Affairs Office - 16 036/0

 FPP3 (FSK2,3,4)

8

Bilik TEC/TEC Room

 • TEC1, TEC 2, TEC 3, TEC 4, TEC 5, TEC 6, TEC 7, TEC 8, TEC 9, TEC 10, TEC 11, TEC 12, TEC 13, TEC 14, TEC 15, TEC 16, TEC 17

 FSK7

DK 

Dewan Kuliah/Lecture Hall

 • DK 12, DK 15, DK 16

Fakulti Perakaunan 

1

Bilik Seminar/Seminar Room

 • BS1(60)01-032, BS2(60)01-033

Surau Lelaki/Male Prayer Room

 

2

Surau Wanita/Female Prayer Room

 

Makmal Komputer/Computer Lab

 • FBM MK1 (03-001), FBM MK2 (03-002), FBM MK3 (03-003), FBM MK4 (03-004)

 

4

Bilik Seminar/Seminar Room

 • FBM BS 1 (04-024), FBM BS 2 (04-023), FBM BS 3 (04-022), FBM BS 4 (04-021)